Норвежско-русский культурный центр
О нас Архив Галерея Ссылки  


     

Årsmøte 2019
Статья создана 27.01.2019


Norsk-russisk kultursenter
Torggata 12, 0181 0slo
Org. nr. 984022190
www.norsk-russisk.no
Oslo, 27.01.2019

Til alle medlemmer av Norsk-russisk kultursenter

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk-russisk kultursenter
torsdag 21. februar 2019 kl. 17.00 i Frivillighet Norges lokaler
Øvre Slottsgate 28 B, 0157 Oslo

Dagsorden
1. Registrering
2. Valg av ordstyrer, referent, representanter til å undertegne
protokollen og tellekorps
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
4. Styreleders tale til årsmøtet
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Vedtektsendringer og innkomne forslag
8. Budsjett
9. Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret
senest to uker før årsmøtet.

Vennlig hilsen,

Per Overrein, leder
tlf 913 22 798

Raisa Cirkova, nestleder
tlf 98487012

http://www.kulturrad.no/
   
© Норвежско-русский культурный центр   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no использует cookies для запоминания выбора языка.
Нажмите на норвежский или русский флаг чтобы выбрать язык.
OK