Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Styret fra 26.02.2018
Artikkel opprettet 02.05.2018

Styret valgt på Årsmøte 26.02.2018

Leder:
Per Narve Overrein

Nestleder:
Raisa V. Cirkova

Styremedlemmer:
Ivan Galuzin
Angelina Valskrå
Reidun Berger


Vara:
Jekaterina Tserkovskaja
Amera Shamoon
Elena Rugsveen
 


Share |
Styre Norsk-russisk kultursenter 2016.
Artikkel opprettet 05.04.2016

Anna Slethei, styreleder
Marija Lazukina, styremedlem - kasserer
Nathalia Luzhniak, styremedlem
Angelina Valskrå, styremedlem
Reidun Berger, styremedlem
Ole Harald Dahl, styremedlem
Per Overrein, nestleder
Erling Sæteren, styremedlem
Kjell Magnar Thomassen, styremedlem

Jens Hansen, varamedlem
 


Share |
Velkomsthilsen fra nytt styre
Artikkel opprettet 05.04.2016

Kjære medlemmer i Norsk - Russisk Kultursenter!
Den 03.03.2016. ble det avholdt årsmøte for alle medlemmer av kultursenter hvor det ble valgt et nytt styre.

Nytt styret i NRKS ønsker alle velkommen!
Med stor glede ønsker vi å informere om at Styret har startet på sitt oppdrag og allerede begynte å jobbe med mange spennende prosjekter for dette året.
Det nye styret består nå av unge og kreative folk, noen av dem er ny-kommende, men noen er kjent fra før, og sammen skal vi prøve å glede Dere med vår arbeid som vi planlegger, som kan bli noe nytt og samtidig bevare på tradisjoner i Kultursenteret.

Gleder oss til å treffes på kommende arrangementer og møter! 


Share |
Styret valgt på årsmøte 19.02.2015.
Artikkel opprettet 21.03.2015

Raisa Cirkova, leder
Tore – Jarl Bielenberg, 1. nestleder
Per Overrein, 2. nestleder
Nina Kristensen, kasserer
Jens Hansen, sekretær
Reidun Berger, styremedlem
Maia Loftesnes, styremedlem

Vararepresentanter
Roy Carstensen
Magnar Sortåsløkken
Synnøve Folde

 


Share |
Styret 2014
Artikkel opprettet 30.04.2014

Raisa Cirkova (leder)
Tore-Jarl Bielenberg (nestleder)
Per Narve Overrein (andre nestleder)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Magnar Sortåsløkken
Reidun Berger
Elena Ellingsen


Varemedlemmer:
Roy Carstensen
Dag Hanheide
Synnøve Folde
Raisa Deltay
Marie Bøen
 


Share |
Styret 2013
Artikkel opprettet 22.01.2014

Raisa Cirkova (leder)
Tore-Jarl Bielenberg (nestleder)
Jens Hansen (andre nestleder)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Magnar Sortåsløkken
Reidun Berger


Varemedlemmer:

Roy Carstensen
Dag Hanheide
Per Narve Overrein
Natalia Sofiskaia
 


Share |
Styret 2012
Artikkel opprettet 03.04.2012

Raisa Cirkova (leder)
Tore-Jarl Bielenberg (nestleder)
Jens Hansen (andre nestleder)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Natalia Sofiskaia
Reidun Berger

Varemedlemmer:
Roy Carstensen
Dag Hanheide
Per Narve Overrein
Magnar Sortåsløkken
 


Share |
Styresammensetning 2011
Artikkel opprettet 16.03.2011

Raisa Cirkova (leder)
Tore-Jarl Bielenberg (nestleder)
Jens Hansen (andre nestleder)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Oleksiy Varchyn
Nataliya Sofiyskaya

Vararepresentanter:
Roy Carstensen
Synnøve Folde
Reidun Berger
Irina Hansen
Dag Hanheide
 


Share |
Styret fra 18. mai 2010:
Artikkel opprettet 03.08.2010

Raisa Cirkova (leder)
Tore-Jarl Bielenberg (nestleder)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Jens Hansen
Oleksiy Varchyn
Reidun Berger

Vararepresentanter:

Leif-Victor Oppedal
Roy Carstensen
Trygve von Hirsch
Synnøve Folde
Irina Cvetkova Anda
 


Share |
Styret valgt på årsmøte 25. februar 2010:
Artikkel opprettet 31.03.2010

Raisa Cirkova (leder)
Tore-Jarl Bielenberg (nestleder)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Jens Hansen
Zhanna Furunes
Oleksiy Varchyn
Reidun Berger

Vararepresentanter:
Leif-Victor Oppedal
Roy Carstensen
Trygve von Hirsch
Synnøve Folde
Irina Cvetkova Anda


 


Share |
Styret valgt på årsmøte 19. februar 2009:
Artikkel opprettet 21.05.2009

Raisa Cirkova (formann)
Zhanna Furunes (viseformann)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Jens Hansen
Soma Guha

Vararepresentanter:
Tore-Jarl Bielenberg
Leif-Victor Oppedal
Ludmila Skjønstad
Trygve von Hirsch
Anna Krutikova Jahr
Synnøve Folde
Jonas Bols
Roy Carstensen

 


Share |
Styret valgt på årsmøte 21. februar 2008:
Artikkel opprettet 08.03.2008

Raisa Cirkova (formann)
Zhanna Furunes (viseformann)
Nina Kristensen
Maia Loftesnes
Leif-Victor Oppedal
Svein Alfarnes
Jens Hansen
Dag Hanheide

Vararepresentanter:
Synnøve Folde
Tore-Jarl Bielenberg
Trygve von Hirsch
Veslemøy Arsky
Roy Carstensen
Ludmila Skjønstad
Margarita Terentjeva
Tatjana Petersen
Soma Guha

Til valgkomite ble Nelli Filippova og Juri Leiten valgt

 


Share |
Styret valgt på årsmøte 2007
Artikkel opprettet 25.03.2007

Raisa Cirkova (formann)
Zhanna Furunes (viseformann)
Leif-Victor Oppedal
Nina Kristensen
Alla Koskova Ofstad
Maia Loftesnes
Svetlana Fjæren
Svein Alfarnes


Vararepresentanter:
Tore-Jarl Bielenberg
Veslemøy Arsky
Roy Carstensen
Lioudmila Skjønstad
Trygve von Hirsch
Per Overrein
Jens Hansen
Gulnara Zaripova

 


Share |
Styret valgt på årsmøte 2006:
Artikkel opprettet 09.03.2006

Raisa Cirkova (formann)
Per Overrein (viseformann)
Nina Kristensen (kasserer)
Trygve von Hirsch
Alla Koskova Ofstad
Maia Loftesnes
Zhanna Bragina
Svetlana Fjæren

Vararepresentanter:
Synnøve Folde
Tore-Jarl Bielenberg
Leif-Victor Oppedal
Veslemøy Arsky
Roy Carstensen
Hans Wessel Holst
Ludmila Skjønstad
 


Share |
Styret valgt på årsmøte 2005:
Artikkel opprettet 20.06.2005

Raisa Cirkova (formann)
Tore-Jarl Bielenberg (viseformann)
Nina Kristensen (kasserer)
Veslemøy Arsky
Alla Koskova Ofstad
Maia Loftesnes
Per Overrein
Inge Anton Fehn
Vararepresentanter:
Leif-Victor Oppedal
Hans Wessel Holst
Synnøve Folde
Roy Carstensen

 


Share |
http://www.oslo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK