Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Norsk-russisk Kultursenter
Org. nr. 984022190
Folkets hus,
Youngsgate 11,
0181 Oslo

Telefon: 22 11 13 00

Norsk-russisk kultursenter har eksistert siden oktober 1998. Det har som formål å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom Norge og Russland og være et tilbud til enkeltpersoner og organisasjoner som vil ha bedre kjennskap til russiske forhold og russisk kultur.

Senteret vil satse på kulturaktiviteter og sosiale aktiviteter, drive informasjonsvirksomhet, fremme samvær, spre kjennskap til de to lands tradisjoner og kultur og organisere møter med personer som kan yte spesielle bidrag.

Virksomheten hittil har vist at det er stor og levende interesse i Norge for russisk kultur, og at den vokser i takt med økende økonomiske forbindelser og samarbeid mellom Norge og Russland.

I år 2000 ble Norsk-russisk kultursenteret innstilt som kandidat til LOs –Norges kulturpris.


NRKS er en religiøst og politisk nøytral organisasjon som arbeider for
  • å spre kjennskap til Russland og russisk kultur i Norge og til Norge og norsk kultur blant russere
  • å fremme kontaktene mellom Norge og Russland
  • å hjelpe russiske innvandrere til å bli integrert i det norske samfunnet
  • å bidra til at den russiske minoriteten i Norge skal kunne bevare og utvikle sin kultur og sine rettigheter
  • å skape toleranse mellom nordmenn og russere
  • å motvirke diskriminering, rasisme og segregasjon
  • å forebygge misforståelser og konflikter

Norsk-russisk kultursenter
  • organiserer møter, kurs, utflukter, språkundervisning, seminarer og kulturaktiviteter alene eller i samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter i Norge og Russland
  • bygger nettverk til gjensidig hjelp og støtte, til menneskelig kontakt og forståelse
  • er åpen for alle enkeltpersoner, organisasjoner, og bedrifter som er enige i senterets mål og vil delta i dets arbeid
http://www.aof.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK