Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

OBS!
Artikkel opprettet 21.10.2012

Norsk-russisk kultursenter (NRKS) gjør oppmerksom på at vi ikke driver med arbeidsformidling eller spørsmål som gjelder arbeidslivet i Norge, ikke yter stønader og ikke utsteder attester eller driver rådgivning om slike spørsmål. Vi arbeider heller ikke med støtte til innvandring til Norge, familiegjenforening eller søknader om asyl i Norge. I slik spørsmål må man vende seg direkte til norske myndigheter og arbeidsgivere. NRKS driver heller ikke med formidling av konserter og utstillinger fra Russland.
 


Share |
RUSSISK UTMERKELSE TIL VÅR FORMANN
Artikkel opprettet 20.12.2007

Mangeårig formann i Norsk-russisk kultursenter, Cand. Philol. Raisa Cirkova, er blitt tildelt en russisk æresutmerkelse for sitt bidrag til et styrket samarbeid med Russland. Hederstegnet ble delt ut på verdenskongressen til Det internasjonale rådet for russiske landsmenn i utlandet, som nylig ble avsluttet i Moskva byregjerings hus Moskva. Utmerkelsen er en anerkjennelse av hennes og kultursenterets arbeid for integrering av russiske innvandrere i Norge, for bevaring og videreutvikling av deres kultur i deres nye hjemland og for å utvikle samarbeidet mellom de to land på det kulturelle planet. Hun er den eneste i Norge som har fått denne utmerkelsen.

Styret i
Norsk-russisk kultursenter

PS! Se på bilde i Galleri
 


Share |
http://www.oslo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK