Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Festivalen "Russiske kulturdager 2006"
Artikkel opprettet 29.10.2006

Innenfor rammene av den årvisse festivalen ”Russiske kulturdager” arrangerte Norsk-russisk kultursenter (NRKS) to konserter 7. og 8. oktober 2006 i henholdsvis Oslo og Drammen.

I tråd med retningslinjene for NRKS og som et ledd i kulturutvekslingen og det integrasjonsarbeidet organisasjonen driver, var arrangementene lagt opp som et møte mellom to kulturer. Fra norsk side var Den norske operas ballettskole engasjert som utdanner ballettdansere både for Norge og andre europeiske land. Fra russisk side hadde man invitert to ensembler fra St. Petersburgs musikk- og teaterskole ”Sozvezdie”: ”Den syvende linje” og ”Lutsjinusjka”. Den musikk- og teaterskolen utdanner unge talenter og har som hovedformål å bevare russisk kultur og kultur fra andre folkeslag i Russland. Den samarbeider med UNESCO om å danne et nett av skoler i Russland og i andre land i Europa.

Konserts program omfattet så vel vokale og instrumentale innslag som folkedans og folkloristiske leker. Både på norsk og russisk side lå prestasjonene på et meget høyt nivå. Foruten å gjennomføre sine egne programmer fremførte de norske og russiske danserne i fellesskap et folkedansnummer og en folkloristisk lekedans.

Ca. 150 personer deltok på de to arrangementene. Blant gjestene var representanter for 14 norske organisasjoner og 6 innvandrerorganisasjoner. I Drammen holdt byens ordfører Tore O. Hansen en tale der han blant annet fremholdt betydningen av slike møter og tiltak der etniske nordmenn og innvandrere kommer sammen og lærer av hverandres kultur.

Festevalen ble sponset av Oslo kommune, innvandreretaten, Buskerud fylkeskommune, Institusjonen Fritt Ord, Norsk Kulturråd, Russisk Consult og Sadko Norge A/S .

I forbindelse med besøket fra St. Petersburg av 25 studenter med lærere var det lagt opp et omfattende kulturprogram for dem både i Oslo og Drammen. Som avslutning ble det holdt et møte mellom gjestene og styret i NRKS på kafé ”Pigen” i Drammen. Kontaktene mellom NRKS og skolen i St. Petersburg vil bli fortsatt og videreutviklet.

Det har vært en stor inspirasjon i det videre arbeidet både for på spre kjennskap til hverandres kultur og for å styrke den russiske minoritetens selvbilde og plass i det norske samfunnet. Det bidro til å åpne for større forståelse både av ulikheter og alt det vi har felles i de to kulturer. NRKS vil derfor arbeide for å gjennomføre en tilsvarende og antakelig større festival også i 2007.

Raisa CirkovaPer OverreinZhanna Furunes
FormannNestformannNRKS styremedlem
http://www.du-store-verden.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK