Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Til alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 08.08.2013

Etter en flott sommer starter vi opp høstsesongen med en rekke interessante og spennende møter og seminarer. Til høsten er det Stortingsvalg og hver gang det er valg i Norge, arrangerer vi et møte mellom våre medlemmer og aktuelle politikere fra forskjellige partier, der det også vil bli mulighet for å stille spørsmål til politikerne.

Politikerpanel: Vi har invitert disse politikerne:
Marit Nybakk, Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant og tredje visepresident i Stortinget. Er nå medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
Michael Tetzschner, Høyre, stortingsrepresentant og nå medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen.
Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet, stortingsrepresentant og nå medlem av Finanskomiteen.
Rannveig Kvifte Andresen, SV (Sosialistisk Venstreparti), stortingsrepresentant (første vara for SV Akershus) og nå medlem av Familie- og kulturkomiteen.
Disse politikerne vil innlede til debatt om aktuelle politiske saker. De får 7 1/2 minutt hver til hovedinnlegg.
Det vil bli anledning til å stille spørsmål.
Ordstyrer for panelet: Magnar Sortåsløkken, styremedlem i NKRS, tidligere stortingsrepresentant.
Informasjonsbrosjyrer om Stortingsvalget 2013 vil bli lagt fram.

Underholdning: Konsertprogram "Danser for klarinett, valthorn og klaver". Medvirkende Ksenia Yukavskaya – klarinett, Trygve Fridstrøm – valthorn, Svetlana Budarina – klaver.
Programmet er vedlagt.

Vi oppfordrer alle til å møte opp til en innholdsrik kveld

Torsdag 22. august 2013 kl 18.00 i
Frogner Menighetshus Schafteløkken
Solheimsgata 2 Oslo
(Trikk eller buss til Frogner Plass)

Gratis adgang.

Det vil bli anledning til å kjøpe kaker, kaffe og te.
Utlodning av russiske og norske gjenstander.

* * * * *

Språkundervisning i russisk og norsk og samfunn starter i september. Russisk trinn 1, 2, 3. Norsk trinn 1 og 2. Se våre hjemmesider eller kontakt kontoret.

Samtidig vil vi oppfordre medlemmer som ennå ikke har betalt kontingent for 2013 til å gjøre det snarest mulig. Man kan få giroblankett på møtet.http://www.oslo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK