Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Til alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 26.08.2008

1. september – første skoledag – 2004 angrep en gruppe væpnede menn skolen i Beslan i Nord-Ossetia, som er en del av Den russiske føderasjon., og tok 1300 personer som gisler. I tre døgn ble gislene, for det meste barn, men også lærere og en del foreldre, utsatt for fysisk og psykisk tortur. Skolen ble minert, og 3. september begynte bombene å gå av. Under en kaotisk redningaksjon ble ca 1000 barn og noen voksne reddet ut av skolen. Over 300 mistet livet. Fortsatt sliter barna som overlevde med store traumer og gjennomgår medisinsk, psykiatrisk og psykologisk behandling.

Fra fransk side er det tatt initiativ til en internasjonal markering som en hilsen og et håndslag til barna i Beslan med budskap om at de ikke er glemt, i håp om å bidra til å gi dem livsgleden tilbake og tenne håp om en god og lykkelig fremtid også for dem. Det vil bli holdt slike møter blant annet i Paris, Brussel og Roma.

I Norge er det satt ned et samarbeidsutvalg av representanter for Norsk-russisk kultursenter, Redd Barna og Norsk Folkehjelp avdeling Oslo for å få til et slikt arrangement også her. Vi innbyr derfor sammen til et

STØTTE- OG SOLIDARITETSARRANGEMENT
FOR BARNA I BESLAN
Mandag 1, september kl. 18.00 presis i
Humanismens Hus
St. Olavsgate 27
0166 Oslo
(like ved Slottsparken,
trikk til Tullinløkka eller Holbergs plass)

Gratis adgang!

Det vil bli innlegg fra Redd Barna og andre om barns rettigheter og stilling under væpnede konflikter. Kunstneriske innslag av fremstående norske og russiske kunstnere, blant andre Nikolaus Zwetnow, Shirin Kadiroff, Hege Tunaal og Irene Mikkelsen og barn fra den russiske kulturskolen for barn under ledelse av Anastasia Darina. Møtet vil stå i direkte kontakt med møtene i Paris, Brussel og Roma og vil sende hilsener direkte til skolen i Beslan, der mange av elevene og foreldrene vil være samlet denne kvelden.

Møt frem og gjør dette til en verdig markering!
Styret i Norsk-russisk kultursenter
http://www.aeroflot.ru/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK