Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Til alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 30.01.2012

Et nytt spennende år ligger foran oss, og vi innkaller med dette til årsmøte i Norsk-russisk kultursenter

Torsdag 09. februar 2012 kl. 18.30
Frogner Menighetshus Schafteløkken
Solheimgaten 2 B, Oslo
(I nærheten av Vigelandsmuseet).
Trikk eller buss til Frogner Plass

Dagsorden:
1.Konstituering
2.Årsberetning
3.Regnskap og budsjett
4.Innkomne forslag
5.Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen torsdag 02.02.12.

Etter den formelle delen blir det en konsert av unge talenter i samarbeid med ungdomsorganisasjonen Allianse. Vi kan love en stor, livsglad og inspirerende opplevelse. Se vedlagt program.

Vi avslutter kvelden med hyggelig samvær med enkel servering.
Utlodning av norske og russiske gjenstander.

Medlemskontingent for 2012 er kr. 200,-. for enkeltmedlemmer, for familier kr. 300,-.
Kontingenten kan betales inn over bankkonto 0539 06 39459. Fyll ut med navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-post-adresse.. Vi ber om at forandringer i løpet av året blir meldt til oss.

Vi minner om at vi arrangerer flere språkkurs på forskjellige trinn (norsk, russisk) for voksne og for barn (russisk) som starter i februar. Se vedlegg eller se annonse på våre hjemmesider www.norsk-russisk.no

Styrethttp://www.norway.mid.ru/index.html
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK