Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Invitasjon til informasjonskveld om opptak til politihøgskolen
Artikkel opprettet 23.11.2010

Politihøgskolen er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som utdanner polititjenestemenn, og er en treårig høgskoleutdanning som fører fram til en bachelorgrad.

Norsk politi skal skape trygghet og bekjempe kriminalitet i det norske samfunnet. For å greie denne jobben trenger politiet å rekruttere befolkningens mangfoldige kompetanse inn i egne rekker. For å oppnå disse målene trenger politiet befolkningens tillit. Dette stiller krav til politiet hvor høy profesjonalitet i opptreden vil være viktig, og at befolkningen kjenner seg igjen i politiets ansatte.

Politihøgskolen har et mål om å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn, slik at vi i fremtiden sikrer et politi som bedre representerer befolkningen i Norge, og innehar nødvendig kompetanse til å gjøre en god jobb i et mangfoldig samfunn.

Vi ønsker med dette å invitere interesserte unge jenter og gutter med foresatte fra deres organisasjon, til en informasjonskveld om bachelorstudiet og søknadsprosessen til Politihøgskolen, torsdag 09.12.2010 kl. 17:00 – 19:30

Ledelsen ved Politihøgskolen, studenter, polititjenestemenn og lærere vil denne kvelden fortelle om blant annet: skolens rekrutteringsmål, opptakskrav, utdanningen, hva man kan forvente av de tre årene på skolen, mulighetene som ligger i utdanningen og veien til enda høyere utdannelse osv.

Vi håper at deres organisasjon finner denne invitasjonen spennende, og at deres medlemmer vil besøke oss på

Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, ved Chateau-neuf på Majorstuen, torsdag den 09.12.2010 kl. 17:00

Se på vår hjemmeside: http://www.phs.no/no/Studietilbud/Bachelor/Minoritetsbakgrunn/ for nærmere informasjon om Politihøgskolen og våre rekrutteringsmål.

Påmelding til informasjonskvelden sendes til [email protected] innen 30.11.2010.

Med vennlig hilsen

Sugharan Khan

Politioverbetjent

POLITIHØGSKOLEN

Studieavdelingen

Opptak og rekruttering

Telefon: (+47) 23 19 98 30

Mobil: (+47) 48 16 04 21

E-post: [email protected]

www.phs.nohttp://www.norskfolke.museum.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK