Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Tiltak og arrangementer i NRKS - høst 2016.
Artikkel opprettet 23.09.2016

6. september 2016 kl. 18.00. Konsert. Unge talenter fra Moskva
under ledelse av Valeria Blok Frogner Menighetshus Schafteløkken.
Arrangør NRKSs norsk-russisk fondsstyre.

30. september 2016 - Møte om arbeidsmuligheter på arbeidsmarkedet.
Foredragsholder Kirsten Rytter, leder for kommunal del av NAV.
Sagene-kontoret.

7. oktober 2016 kl.18.00 Kulturarrangement med konsert av
russiske, ukrainske og italienske kunstnerer. Samarbeids prosjekt.
Frogner Menighetshus Schafteløkke

26. oktober 2016 kl. 18.00. Helserelatert kvelds seminar ledes av
doktor Med. Galina Sokolova.

28. oktober 2016 - Møte om barnevern, i samarbeid med SAIFF,
Sagene.

5. november 2016, kl. 9.30 . Årets høstseminar «NORGE-RUSSLAND:
TO LAND – TO VERDENER?» Fremste russiske og norske eksperter innen
emne deltar. Møtelokale Fritt Ord, Uranienborgvn 1. Arrangør
NRKSs fondsstyre.

12. november 2016 - Møte om flerspråklighet for barn. Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring vil bidra med foredragsholder.

22. november 2016 - Litteraturkveld "Fra Leo Tolstoj til Alexander
Dugin og tilbake til Tolstoj". Ledes av Ole Harald Dahl.

4. desember 2016, kl.13.00. Stor Julefest for barn på IKM,
Tøyenbekken 5. Oslo

13 desember 2016, kl 18.00 . Julefest for voksne . Konsert og
julebord med norsk og russisk julemat. Frogner Menighetshus
Schafteløkken, Oslo

Andre tiltak:

03. september 2016 - Barneprosjektet med undervisning av barn i to
grupper 4-6 år, og 7-12 år vil fortsette 12 ganger (på lørdager)
Undervisningsleder: Barnepedagog Yrina Serbina. Lokale blir Unity
Møllergaten 23, Oslo.

13. september 2016 - kurset Norge -mitt nye land i lokalene i
Motsfeldsgate 1, Oslo

7. september 2016 - Kurs i russisk i regi av NRKS vil bli en del
av vårt program.
Russisk pedagog Marina Khakhanova. Det foregår i SAIFs lokaler på
Sagene.


http://www.aeroflot.ru/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK