Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

RUSSISKKURS VIDEREGÅENDE III (Vår - 2012)
Artikkel opprettet 19.01.2012

Kurset starter mandag 6. februar 2012 kl. 17.00 – 18.30 (2 skoletimer) og fortsetter i 12 uker fremover. Kurset holdes i Olafiagangen 1-5, Oslo (Grønland T-banestasjon). Kursavgift kr. 1050,-Medlemskap i NRKS er obligatorisk: 200 kroner pr. person, 300 kroner pr. familie for hele 2012. Kurset er en fortsettelse av trinn III-kurset som ble holdt ved NRKS høstsemesteret 2011.

På kurset vil vi lære å ha samtaler på russisk om enkle temaer som familie, kultur, litteratur, geografi, fritid, legebesøk, osv. Arbeidet skal bestå av samtale- og leseøvinger samt skriveoppgaver som skal bidra til at studenten tilegner seg en ferdighet i russisk slik at man kan bruke språket. Vi skal i tillegg trekke inn andre typer oppgaver i den daglige undervisningen fra andre autentiske kilder. Vi fortsetter å arbeide med tekst- og øvingsboka «Sosedi 1» (fra kapittel 16).

Påmelding sendes til Norsk-russisk kultursenter på e-post [email protected] el. [email protected]

Tlf. - 22 11 13 00 el. 22 32 76 03 (Nina, på kveldstid, men ikke senere enn kl.21)
Lærer Tatiana Pedersen – 480 60 286http://www.skedsmo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK