Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Internasjonal Konferanse ”Nordlig Kulturdialog”
Artikkel opprettet 13.07.2015

Fra 8. til 10. mai ble det i Turku (Åbo, Finland) holdt en internasjonal konferanse med navnet ”Nordlig Kulturdialog”, der deltakerne var delegasjoner fra ungdomsorganisasjoner i Finland, Danmark, Norge, Sverige, Latvia og Sankt Petersburg (Nordvest-Russland).  
Konferansen var arrangert av den offentlige organisasjonen Baltic Region med støtte fra administrasjonen i byen Turku og Kulturfondet Norden.
Under konferansen ble det holdt et plenumsmøte, og det ble også ført temadiskusjoner i form av rundebordskonferanser, der det ble diskutert nye retninger for samarbeid, spørsmål om intrakulturell kommunikasjon i ungdomsmiljøet, strategi for bevaring av russisk språk og kultur samt utvikling av arbeidet mellom konferansedeltakerne i prosjekter.
Diskusjonen omfattet disse områdene:
-       Rollen for intrakulturell kommunikasjon ved globaliseringens utfordringer.
-       Utviklingen av kulturindustrien i format av prosjektet ”Nordlig Vekstkorridor”
-       Kulturelle foreningers rolle i oppbyggingen av et harmonisk samfunn.
-       Bevaring av den allrussiske identitet ved hjelp av kunst og kultur. 
Under konferansen ble det reist disse temaer:
-       Vurdering av den aktuelle tilstand i det intrakulturelle samarbeidet mellom ikke-statlige organisasjoner i Turku, Europas nordlige land, Latvia og Nordvest-Russland;
-       Presentasjon av nye former for effektivt samvirke på det kulturelle området;
-       Praktisk erfaring fra bevaring av russisk kultur og språk i Finland;
-       Belysning av de historiske hendelsene i forbindelse med 70-årsdagen for Seieren i Den store fedrelandskrigen.  
Deltakere:
Rundt 100 deltakere var med på konferansen. Dette var ungdomsdelegasjoner fra fem land, samt representanter for utdannelse og offentlige organisasjoner i byene Turku, Helsinki og Lahti, fortjente kulturrepresentanter fra Finland, offisielle representanter for administrasjonen i Turku, samt offisielle representanter for statlige institusjoner og ikke-statlige organisasjoner i Sankt Petersburg.
 
Presidenten for byregjeringen i Turku, Seppo Lehtinen hilste Konferansens deltakere og gjester. Lilija Aleksejevna Prokhorova, som var president for Sammenslutningen til støtte for utviklingen av næringsvirksomhet kalt ”Sankt Petersburgs Forretnings- og informasjonssenter” leste opp en hilsen fra E.D. Grigorieva, president for Sankt Petersburgs Komité for Ytre Forbindelser. Ksenija Lurikova fra Nasjonalitetenes Hus ved Sankt Petersburgs Komité for Mellomnasjonale Forbindelser og Migrasjon leste et hilsningsbrev til de unge deltakerne.
 
Fra finsk side ble det holdt innledende foredrag av de følgende:
 
Mika Akkanen - direktør for den internasjonale administrasjonsavdeling i Turku
Mikko Lohikoski -  Direktør for Avdelingen for ytre forbindelser i Turku og Medlem av Formynderrådet i fondet ”Kultur” i Finland.
Hassan Habib – Direktør for Ungdomsavdelingen for internasjonale forbindelser i Turku.
 
Følgende representanter for det internasjonale samfunnet holdt foredrag:
 
Margarita Popova – President for Ungdomssenteret ”Multi-City”, København.
Valentina Volodjko – President for den latviske kvinneklubben ”Kvinner for harmoni”-
Svetlana Mukhkjura – President for Den internasjonale kulturforening i Turku.
Katja Kiuru – representant for Finlands kinoer og teatre (Helsinki)
Lilija Prokhorova, President for Sammenslutningen til støtte for utviklingen av næringsvirksomhet kalt ”Sankt Petersburgs Forretnings- og informasjonssenter”
Viktorija Rjabukhina – Direktør for Sankt Petersburgs skole for ledelse.av ungdom.
 
I tillegg ble det i løpet av konferansen framført video-representasjoner av organisasjonene for deltakerne fra Danmark, Norge, Sverige, Latvia og Sankt Petersburg. Presentasjonen fra den norske delegasjonen ble utfylt med en russisk folklore-duett ved Kirill Kotov og Ekaterina Nozdrina.
 
Konferansedaltakerne deltok i mester-klasser:
 
Anton Romanov lanserte ”Suksessens teknologi” – moderne ledelse for ungdom. Romanov er ekspert i internasjonal forretningstrening i Sammenslutningen for Sydøst-Finland.
Den interaktive teateroppsetningen ”Sceneområdet – et område for handlinger” ble framført under ledelse av Karima Tsjarkova som er regissør og arrangør ved Turkus ungdomsteater.
Konsulent Helge Savolainen er kinoregissør og fortjent kulturleder av Finland.
 
Innen konferansens rammer ble det gjennomført noen arrangementer i tilknytning til 70-årsdagen for Seieren i Den store fedrelandsskrigen:
 
-       ”Dette er vår Seier” - en utstilling ved en skulptør og andre kunstnere.
-       Den illustrative bokutstillingen ”Krigen og Seieren i generasjonenes minne”.
-       Blomsternedleggelse ved et minnesmerke for døde krigsfanger fra Den store fedrelandskrigens år.
-       Deltakelse i en festkonsert i tilknytning til 70-årsdagen for Seieren.
 
Ungdommer fra Sankt Petersburg viste en dokumentarfilm med historiske temaer: ”På Den store fedrelandskrigens sider” for konferansedeltakerne.
 
På festkonserten som var viet Seiersdagen og ble holdt i Sibeliussalen opptrådte en folkloreduett fra Norge (Kirill Kotov og Milana Rustanovitsj) med stor suksess.
Resymmé: 
Ved å føre sammen eksperter fra ulike områder av forretningsdrift, kultur, utdannelse og økonomi har konferansen gjort en seriøs innsats for å forme nye retninger for samarbeid og konstruksjon av internasjonal dialog. Konferansedeltakerne fant full, felles forståelse med myndighetene i Turku i spørsmål som gjaldt utvidelse av samarbeid mellom russiskspråklige organisasjoner på kulturområdet, og likeså om støtte til russisk språk og kultur. Som oppsummering av konferansens arbeid ble det underskrevet et Memorandum om samarbeid mellom konferansens delegerte deltakere med formål å realisere felles internasjonale prosjekter. Disse er innrettet mot å tilnærme kulturer og å utvide gode naboforhold til russiskspråklige organisasjoner i de nordeuropeiske landene, den baltiske region og Nordvest-Russland.
 
Vedtak:
Konferansen har vist seg som en innholdsrik dialog som vil fremme en fortsettelse av det samarbeidet som nå er begynt. Nettopp slike diskusjonsfora skal bli en konstant virksom mekanisme som gjør det mulig å finne felles interesser og å utvikle et felles synspunkt på grunnleggende problemer i internasjonal kommunikasjon. Alle deltakerne i konferansen har bemerket at slike møter er aktuelle. De er interessert i at slike møter blir holdt i Turku på varig basis.
 
Dokumentet er utarbeidet
av koordinator for prosjektet
”North Dialog of Culture”
Diana Lajne

Oversettelse ved Leif.Victor Oppedal
Leif-Victor Oppedal ([email protected])

http://www.aof.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK