Norsk-russisk kultursenter
        Om NRKS Arkiv Galleri Linker Gjestebok       

Til alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 10.05.2006

Styret i Norsk-russisk kultursenter ønsker hjertelig velkommen til medlemsmøte 18. mai, med foredrag av Svetlana Fjæren over et høyaktuelt og meget interessant tema, nemlig ”Kulturtolkning – en viktig faktor i norsk-russiske relasjoner”
Svetlana Fjæren er en typisk representant for russisk innvandring i Norge på –90-tallet. Av utdanning er hun filolog, og har praktisert som tolk og språklærer. Som alle andre måtte hun revurdere sine verdier for å tilpasse seg til det nye samfunnet, og de refleksjonene hun gjorde, resulterte i en prosjektoppgave på BI i forbindelse med studier i prosjektledelse. Intensjonen med foredraget er å åpne for en diskusjon om temaet.

Etter foredraget blir det konsert med det kjente koret exOlavo, som stort sett består av tidligere medlemmer av det enda mer velkjente koret Olavsguttene.
Det om lag 20-mannssterke koret har hittil gjennomført konsertturneer til Italia, England, Tyskland og Danmark.
Koret exOlavos repertoar består, i tillegg til klassisk og tradisjonell kirkemusikk, av folkeviser og sanger fra mange land, sunget på originalspråket, negro spirituals, evergreens samt humørfylte drikkeviser. Daglig leder er Olav Midttun. Russisk dirigent.
Møtet finner sted:

Torsdag 18. mai 2006 kl. 18.30 i
Frogner Menighetshus Schafteløkken
Solheimgaten 2 B, Oslo

Gratis adgang for medlemmer. Entré kr. 50,- for ikke-medlemmer. Det blir servering av kaker, kaffe og te. Ta med nok penger for å kjøpe lodd på våre norske og russiske gevinster i kveldens lotteri!

Her er programmet for sommeren:
Onsdag 24. mai kl. 18 vil leder for Bygningsarbeidernes forening, Roy Pedersen, holde foredrag om temaet "Fagforeningene i Norge. Betydning og oppgaver." Adresse: Møllergt. 37, 10. etg. Det blir gratis servering av kaffe, te og mat. Obligatorisk påmelding innen 20. mai.
Søndag 18. juni: Utflukt til Oscarsborg Festning i Drøbak. Frammøte kl. 12 ved Nesoddbåtene ("Uret") på Aker Brygge. Ta med matpakke. NB: Kun hvis været tillater det!

Søndag 23. juli: Utflukt til Hovedøya. Vi besøker de berømte klosterruinene fra middelalderen. Trygve v. Hirsch vil gi en kort historikk om disse interessante ruinene.
Ta med matpakke eller noe å grille samt engangsgrill. Frammøte ved Kassen, Vippetangen, kl. 12. NB! Kun hvis været tillater det!

Vi minner også om uformelt norsk-russisk vennskapstreff hver siste fredag i måneden på den russiske kafeen "Million dollar" i Akersgaten 2, Oslo. Ta kontakt med Natalia Jakobsen
på telefon 91 52 73 36 om disse treffene. Kafeen har også telefon 22 42 55 20

Styret
http://www.ntl.no/portal/page?_pageid=55,36782&_dad=portal&_schema=PORTAL
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 13.12.2005