Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Til alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 26.01.2011

Et nytt spennende år ligger foran oss, og vi innkaller med dette til årsmøte i Norsk-russisk kultursenter

Torsdag 10. februar 2011 kl. 18.30
Frogner Menighetshus Schafteløkken
Solheimgaten 2 B, Oslo
(I nærheten av Vigelandsmuseet)
Trikk eller buss til Frogner Plass

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap og budsjett
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen torsdag 03.02.2011.

Etter den formelle delen blir det en kunstnerisk avdeling med fantastiske unge talenter Vera og Aleksandriya Fedukhina. De spiller og synger russiske folkesang og modernesang. Vi kan love en stor, livsglad og inspirerende opplevelse.

Vi avslutter kvelden med hyggelig samvær med enkel servering.

Utlodning av norske og russiske gjenstander.

Medlemskontingent for 2011 er kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 300,- for familier. Oslo kommune krever innbetaling over bank.
Vår konto er 0539 06 39459. Vi trenger for hvert nytt medlem navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-postadresse. For at vi skal kunne nå Dem ber vi om at endringer i løpet av året blir meldt oss.

NB! Lokaler på Frogner Menighetshus der vi holder arrangementer er tilgjengelige for bevegelseshemmede.

Styrethttp://www.du-store-verden.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK