Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Høstseminar
Artikkel opprettet 21.10.2008

Vi inviterer alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter til årets høstseminar
”Norge-Russland: To land, to kulturer – en rikdom eller hindring for integrasjon?”.
Seminaret vil finne sted

Lørdag 1. november 2008 kl. 9.30 – ca. 15.30
i NFF og Fritt Ords lokaler,
Uranienborgvn. 2, Oslo
Registrering fra kl. 09.00

På seminaret deltar norske og russiske eksperter innen feltet kulturkontakter mellom de to land og integrasjon i forhold til russiske innvandrere i Norge. Seminaret er kommet i stand gjennom et samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og støttes av Oslo kommune, Enhet for integrering og mangfold; Akershus fylkeskommune, Kulturavdelingen; Institusjonen Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Det er satt opp følgende program:
• Formann i Norsk-russisk kultursenter, cand. philol. Raisa Cirkova: Russisk innvandring til Norge i senere tid. Erfaringer fra Norsk-russisk kultursenters integrasjonsarbeid.
• Leder for RUN-prosjektet, dr. philos. Atle Grønn: Der russisk møter norsk – i språkets grenseland.
• Professor ved Universitetet i Oslo Pål Kolstø gir en innføring i sin nye bok ”Russland. Folket. Historien. Politikken”.
• Cand. mag.Elena Tkachenko: Et nytt liv? Et nytt språk? Om språklæring og faktorene som spiller inn.
• NRK-journalist Janne Kjellberg: Situasjonen på den russiske krigskirkegården på Tjøtta. Om et radioprogram.
• Kunstnerisk innslag: Maxim Semjonov (valdhorn) og Tatiana Moiseeva (piano), som skal spille russiske og klassiske verk.
• Leder for Dansk-russisk kultursenter, styremedlem i MSSR (Det internasjonale rådet for russere i utlandet) Tatjana Derbenova: Samarbeidet mellom russiske organisasjoner i Skandinavia for å fremme russisk språk og kultur. Kreative prosjekter og seminarer.
• Oversetter Marit Bjerkeng: Ny russisk litteratur og oversettelser til norsk.
• Dina Roll-Hansen: Om å oversette en historisk kilde – Alexandra Kollontajs dagbøker fra oversetterens perspektiv.
Ordstyrer: Tore-Jarl Bielenberg. Taletid 25 minutter (maks. 30)

Deltakeravgift kr. 120, inkludert lunsj.
Omtrent kl. 12.00 blir det ca. 1 times lunsj med norsk og russisk mat.
Det kan bli forandringer i rekkefølgen i programmet.
Det blir mulighet for å kjøpe russiske og norske bøker.
Vel møtt!

På grunn av matservering ber vi om bindende påmelding. Telefoner: 22 32 76 03 (Nina);
45 06 53 61 (Zhanna); 91 52 73 36 (Natalia); 22 17 99 80 (kontoret med automatisk telefonsvarer)
eller e-post: [email protected]

Styret i Norsk-russisk kultursenter

http://www.skedsmo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK