Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Høstseminar ”Norge og Russland. Tospann eller tvekamp – et seminar om kulturpåvirkning, gjensidig forståelse og integrering.”
Artikkel opprettet 19.10.2014

Norsk-russisk kultursenter ønsker medlemmer og venner hjertelig velkommen til høstens seminar som har tittelen:
”Norge og Russland. Tospann eller tvekamp – et seminar om kulturpåvirkning, gjensidig forståelse og integrering.”

Seminaret finner sted i lokalene til NFF/Fritt Ord i Uranienborgveien 2 i Oslo
Lørdag 1. november 2014.
Registrering fra kl. 09.00. Seminaret starter kl. 09.30. Avslutning ca. kl.15.30.

Det blir en lunsjpause med norsk og russisk mat, som er inkludert i deltakeravgiften som er kr 130,-.

Obligatorisk påmelding innen mandag 27. oktober 2014:
Epost: [email protected]

Telefoner: NRKS kontor 22 11 13 00 (autosvar), Nina 22 32 76 03
Reidun 22 71 61 33 autosvar, Per 913 227 98.
Dette er på grunn av innkjøp og servering av mat.

Vi ser frem til å høre dere og gleder oss til å møtes.


Med vennlig hilsen
Norsk-russisk kultursenter

Leder Raisa Cirkova, Nestleder Tore-Jarl Bielenberg


PROGRAM

* Leder i Norsk-russisk kultursenter, cand.philol Raisa Cirkova: Norsk-russisk kultursenter etter 15 år.

* Glimt fra virksomheten i NRKS, foto- og filmklipp v/Ruben Bielenberg

* Ballettpedagog og kunstnerisk leder for Den norske ballettskolen Siri Aarset Johansen, og Irene Aarset Jansson: Samarbeidet mellom norske og russiske ballettmiljøer. Med danseinnslag.

* Forfatter og oversetter Tore-Jarl Bielenberg: Ellisif Wessel – dikter, fotograf, arbeiderpioner og russlandsvenn

* Forfatter og filmskaper Magne Haugland: Sovjetiske krigsfanger i Norge og minnenesmerkene over dem

* Lunsj med russisk og norsk mat

* Kunstnerisk innslag

* Forsker Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv: Norsk arbeiderbevegelse i russiske arkiver

* Førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forfatter Elena Tkachenko: Tospråklige bøker og deres rolle i tospråklige personers liv.

* Business Process Analyst og lektor i informatikk Tim Dorfman: International Joint ventures – muligheter og fallgruber ved bedriftssamarbeid over grensene.

* Førsteamanuensis Audun Mørch: Kittelsen og Russland


Rett til forandringer i programmet forbeholdes.http://www.aof.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK