Norsk-russisk kultursenter
        Om NRKS Arkiv Galleri Linker Gjestebok       

Til alle medlemmer og venner av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 17.10.2005

På oktobermøtet får vi besøk av Hege Storhaug. Hun har i flere år vært en engasjert debattant i aviser og TV i saker som gjelder innvandring til Norge. Spesielt er hun kjent for å ha forsvart unge innvandrerkvinner mot omskjæring, tvangsgifte og andre overgrep. For dette har hun fått mange venner, men også mange fiender. Gjennom sin organisasjon Human Rights Service ønsker hun spesielt å sette fokus på forholdene for barn, unge og kvinner og deres rettigheter. På vårt møte vil hun ta for seg forslagene om endringer i utlendingsloven knyttet til innvandring gjennom ekteskap for å stoppe voldelige menn i kynisk utnytting av for eksempel russiske kvinner, men vil samtidig presentere sitt syn på innvandringen generelt. Vi ser derfor frem til et spennende møte

Tirsdag 25. oktober 2005 kl. 18.30 i
Frogner Menighetshus Schafteløkken
Solheimgate 2 B, Oslo
Trikk eller buss til Frogner Plass

Dessuten får vi besøk av elever fra lærestedet ”Sozvezdije” i St. Petersburg som vil stå for den kunstneriske delen av programmet med sang- og danseinnslag. Det vil samtidig gi anledning til hyggelige og interessante samtaler med unge russere om deres liv, mens de gjerne vil vite mer om Norge.

Gratis adgang for medlemmer, kr. 50,- for ikke-medlemmer.
Det blir servering av te, kaffe og kaker og noe annet for en billig penge.

Ta også med noen kroner for å kjøpe lodd på våre norske og russiske gevinster.

Høstseminaret blir lørdag 5. november 2005. Sett av denne dagen!

Filmkveldene har begynt i Møllergata 37. Kontakt kontoret (22 23 61 41) eller Roy Carstensen 952 73 834. Se også nettsidene, der all informasjon kommer etter hvert!

Vi fortsetter også med norsk-russisk vennskapstreff i Palmehagen på Grand Hotell hver siste fredag i måneden. Kontakttelefon 915 27 336. (Natalia)http://www.ntl.no/portal/page?_pageid=55,36782&_dad=portal&_schema=PORTAL
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 13.12.2005