Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Til alle medlemmer av Norsk-russisk kultursenter
Artikkel opprettet 08.02.2009

Et nytt og spennende år ligger foran oss, og vi innkaller med dette til årsmøte med påfølgende medlemsmøte i Norsk-russisk kultursenter

Torsdag 19. februar 2009 kl. 18.30
Frogner Menighetshus Schafteløkken
Solheimgaten 2 B, Oslo
(i nærheten av Vigelandsmuseet)
Trikk eller buss til Frogner Plass

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap og budsjett
4. Innkomne forslag
5. Valg
Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen onsdag 15.02.09.

Aftenens kunstneriske innslag er ved forsker og gitaristen Evgeny Yakushev Han vil framføre verker av spanske og italienske komponister (F. Tarrega, Galilei og Morreno-Torroba)

Som vanlig blir det hyggelig samvær med enkel servering, samt utlodning av norske og russiske gevinster.

Medlemskontingent for 2009 er kr. 200,- for enkeltmedlemmer, og for familier kr. 300,-.
Kontingenten kan betales inn over bankkonto 0539 06 39459 eller på møtet 19.02.09. Ved betalingen bes angitt fødselsdato (for nye medlemmer), nøyaktig adresse, telefon og eventuelt
e-postadresse.
Gratis adgang.NB!
Norsk-russisk kultursenter er i stadig vekst og får stadig nye oppgaver. Derfor er det viktig at flest mulig av medlemmene deltar aktivt i arbeidet og planleggingen av nye tiltak. Særlig er det viktig at de unge kommer mer med og kan prege arbeidet med sine ideer og interesser.

Styret ber derfor om at flest mulig utenfor styret melder seg til å delta i planleggingen og gjennomføringen av ulike tiltak og kommer med forslag om hva som kan gjøres og hvem som kan gjøre det. Styremedlemmene har allerede så mange oppgaver som de utfører på sin egen fritid, ettersom det ikke er noen ansatte med lønn fra Norsk-russisk kultursenter, at det trengs støtte fra nye og friske krefter. Alle forslag vil bli behandlet av styret og eventuelt av årsmøtene.

Velkommen!

Styret
http://www.kulturrad.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK