Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Den 3. idrettsfestivalen i Moskva for unge fra Russland som er bosatt i utlandet
Artikkel opprettet 30.06.2010

SE HER!

Idrettsfestival 2010

I dagene 23.-29. august 2010 holdes den 3. idrettsfestivalen for unge fra Russland som er bosatt i utlandet. Det vil bli konkurrert i seks idrettsgrener.

Festivalens åpningsseremoni vil finne sted 24. august på ettermiddagen, men det hindrer ikke at det allerede samme dag vil bli holdt konkurranser i noen idrettsgrener. Avslutningsseremonien vil finne sted 28. august 2010 på ettermiddagen.

Deltakerne velges ut av de organisasjonene som er medlem av MSRS (Det internasjonale rådet for landsmenn fra Russland i utlandet). I Norge er det bl.a. Norsk-russisk kultursenter.

Alle deltakerne i festivalen (idrettsutøvere, trenere og funksjonærer) bør ha forsikring, og idrettsutøverne må også legge frem dokumenter som viser fødselsdato og legeerklæring om at de kan delta.

Bare personer som er født i årene 1993-1996 kan delta i festivalens konkuranser.

Hver utøver kan konkurrere i bare én idrettsgren.

Vinnerne i festivalens konkurranser utpekes i samsvar med gjeldende regler for vedkommende idrettsgren som inngår i festivalens program og i samsvar med dette dokument.

Idrettsutøvere som vinner førsteplass i en idrettsgren med individuelle konkurranser, tildeles minnepriser, medaljer og diplomer. Idrettsutøvere som vinner 2. eller 3. plass, tildeles diplomer og medaljer for vedkommende grad.

Lag som vinner førsteplass i en idrettsgren med lagkonkurranser, får minnepokal og diplom.

Idrettsutøvere og trenere får festivalens minnemedalje og suvernirer.

Det samlede antall utsendinger fra hvert land må ikke overstige 16 personer.

De som ønsker å delta i idrettsfestivalen, bes snarest ta kontakt med oss på e-post:
[email protected] eller over telefon 22 11 13 00.

Styret i Norsk-russisk kultursenterhttp://www.oslo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK