Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

ønsker flere styremedlemmer
Artikkel opprettet 14.01.2020

Oslo, 13.01.2020
Til alle medlemmer av Norsk-russisk kultursenter

Det nye året 2020 har allerede kommet til sin rett og et nytt årsmøte i Norsk-russisk kultursenter nærmer seg med stormskritt. Det betyr også at det skal velges et nytt styre som kan føre senterets arbeid videre på en god og forsvarlig måte. Store og spennende oppgaver venter NRKS i 2020.

Vi, som ble valgt som valgkomité på årsmøtet i februar 2019, har til oppgave å finne gode kandidater til styret. Vi vender oss derfor til alle medlemmer av NRKS og ber om at de som kunne tenke seg å tre inn i styret fra årsmøtet melder fra til oss. Vi vil da legge frem en liste over kandidater til styret på årsmøtet, som foretar det endelige valget.

Vi kan kontaktes per telefon på nr. 984 87 012 (Raisa) eller per epost: nrks.raisa@gmail.com

Eller 966 74 448 (Irina) eller per epost: irinastorting@gmail.com

Med hilsen
For valgkomitéen i NRKS

Raisa Cirkova Irina Karnauhova
(Sign) (Sign.)

http://www.skedsmo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK