Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

RUSSISK UTMERKELSE TIL VÅR FORMANN
Artikkel opprettet 20.12.2007

Mangeårig formann i Norsk-russisk kultursenter, Cand. Philol. Raisa Cirkova, er blitt tildelt en russisk æresutmerkelse for sitt bidrag til et styrket samarbeid med Russland. Hederstegnet ble delt ut på verdenskongressen til Det internasjonale rådet for russiske landsmenn i utlandet, som nylig ble avsluttet i Moskva byregjerings hus Moskva. Utmerkelsen er en anerkjennelse av hennes og kultursenterets arbeid for integrering av russiske innvandrere i Norge, for bevaring og videreutvikling av deres kultur i deres nye hjemland og for å utvikle samarbeidet mellom de to land på det kulturelle planet. Hun er den eneste i Norge som har fått denne utmerkelsen.

Styret i
Norsk-russisk kultursenter

PS! Se på bilde i Gallerihttp://www.kulturrad.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK