Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Vstretsja norvezhskikh politikov s izbirateljami iz Rossii
Artikkel opprettet 21.09.2007

Ludmila Arntsen: "Vstretsja norvezhskikh politikov s izbirateljami iz Rossii.
september 2007


Et møte mellom norske politikere og velgere fra Russland

Jeg bor i Norge på åttende året, men fremdeles kan jeg ikke slutte å undre meg over "deres skikk og bruk". At pressen utbasunerer over det ganske land at Kongen har problemer med urinblæren, det er normalt, men å spørre en kollega ved lunsjen: si, hvilket parti stemmer du på, det er under all anstendighet. Det sies at til og med norske ektefeller ofte ikke har peiling på hva slags politiske preferanser maken har. Mitt russiske vett fatter ikke hva slags hemmelighet det skal være i dette. Den slags informasjon gir jeg vennene mine på første oppfordring – dette er jo en viktig del av din personlighet. Min frisør, for eksempel, stemmer Venstre, og min venninne, som er lærer, Rød Valgallianse (man skal sannelig passe seg). En venninne, som selger fisk, er for Fr.P. (noe så gyselig!). Jeg selv, som er forfordelt med en frodig fantasi, vil ikke være original, og gir evinnelig min spake stemme til venstresosialistene under Kristin Halvorsen. Det er liksom noe beroligende i det …

Det er åtte politiske partier i Norge. Det er slett ikke så vanskelig å gå til bunns i ulikhetene mellom dem. Hovedsaken er å bestemme seg: Hvordan vil du at Norge skal se ut i nær fremtid? Det er spesielt viktig å minne om dette under valgkampen. Den tiende september er det valg til Oslo Bystyre og til bydelsutvalgene. Ledelsen i Norsk-russisk kultursenter organiserte på denne bakgrunn et møte med represen-tanter fra to viktige politiske norske partier siste torsdag i august. Ordførerkandidat fra Oslo Høyre, Fabian Stang og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marit Nybakk møtte fram. Det kom mye folk til møtet, ikke bare russere, men også nordmenn. Mange av deltakerne hadde brennende spørsmål og sogar krav til den politiske kursen til disse partiene.

En rekke hverdagsspørsmål hadde en sentral plass hos begge politikerne, slike som eldreomsorg, barnehageplass, skolereform, eiendomsskatt, og det som skjemmer Oslo's bybilde: tiggere, prostituerte og flommen av søppel.

Fabian Stang fortalte at det var Høyres politikk at eldre skulle ha rett til å bo hjemme så lenge de var i stand til å klare seg sjøl uten døgntilsyn av sosialarbeidere. Høyre ville også fortsatt oppmuntre til etablering av private sykehjem som en sunn konkurranse til offentlige slike. Hovedbremsen i spørsmålet om å skaffe nok barne-hageplass var tomtespørsmålet - man måtte åpenbart kjøpe tomter i omliggende kommuner. Problemet med å skaffe nok førskolelærere og skolelærere var særlig alvorlig. "Vi har penger, men vi mangler folk" sa ordførerkandidaten. Dessuten må mange skoler utbedres. I tiden framover ønsker Høyre å arbeide aktivt for å løse disse spørsmålene. Hva angikk problemet med å fjerne fattige og prostituerte fra Oslogatene, ville partiet samarbeide med politidirektoratet. Stang understreket Høyres kategoriske utilfredshet med de minste lovbrudd, for ikke å snakke om mer alvorlige kriminelle forseelser.

Man spurte ordførerkandidaten om han som ordfører ville øke antallet offentlige toaletter i hovedstaden. Han bekreftet dette, og med et smil fortalte han om en nylig demonstrasjon av et biotoalett. Ved denne tilstelningen ble alle de viktige represen-tantene utsatt for en utilsiktet dusj … Den respektable Fabian Stang høstet applaus og latter, og med en blomsterbukett bega han seg av gårde til sitt neste møte med velgerne.

Stangs plass på scenen ble inntatt av stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marit Nybakk. For meg var talen av denne politikerdamen mer interessant og mindre offisiell. Nybakk skulle ikke ile av gårde noe sted, men svarte vennlig og gjerne på våre stundom arge og piggete spørsmål. Kanskje var det også slik at forgjengeren hadde "varmet" auditoriet godt. Folk var kommet på glid. Det er ikke hver dag man får møte politikere som er kjent over hele riket, og som man stadig ser på TV!

Fru Nybakk startet med å kritisere Oslo Bystyre, som i sin tid hadde solgt kommunal grunn, og som nå måtte kjøpe den tilbake for å kunne bygge barnehager der. I Marit Nybakks munn fikk Arbeiderpartiets program et konkret preg. I forbindelse med lærermangelen var antallet opptaksplasser i læreanstaltene blitt øket. Fra følgende undervisningsår vil lærebøker i videregående skole bli gratis. Man skal ikke ganske enkelt fjerne prostituerte fra gatene, men gi dem mulighet til å få et respektabelt yrke, slik at disse "interjentene" i fremtiden kan leve av ærlig arbeid. Månedsreisebilletten skal bli etthundre kroner billigere. T-banevognene skal rengjøres og vaskes hver natt. Oslo Kommune forpliktes til et strengt ansvar for renhold av byens gater. Partiet arbeider med spørsmålet om å øke det kommunale boligarealet, ettersom mangelen nå føles temmelig sterkt.

Særlig innbydende lød programtesene om at det var nødvendig å bruke emigrante-nes arbeidsressurser mer energisk, særlig dem fra landene i den tidligere Sovjetunio-nen. Det norske arbeiderparti går inn for å sette fart i prosessen om godkjenning av russiske eksamenspapirer. "Vi forstår at innflytterne fra Russland utgjør en stor res-surs, og tar sikte på å involvere dere i arbeidslivet på det nivået som tilsvarer utdan-nelsen". Disse ordene lød som paradisisk musikk, spesielt i mine ører.

Mot slutten av talen foreslo Marit Nybakk å organisere et møte mellom russiske immigranter og landets politikere i Stortinget. Ansikt til ansikt kunne det være lettere for oss å fortelle om våre konkrete vansker og forslag, og også å finne felles løsnin-ger.

Da hun hadde fått overrakt en blomsterbukett og forlatt scenen, hadde fru Nybakk ingen hast med å gå. Mens hun samlet sine papirer svarte hun på spørsmål fra noen mer tilbakeholdne lyttere, som ikke hadde spurt om det de hadde på hjertet i "den offisielle" delen.

Man har ikke ofte den slags møter i Norsk-russisk kultursenter. Desto mer verdifulle er de. For russere, som ønsker å forstå bedre landet de bor i, er det svært viktig å ha mulighet for å snakke direkte med norske politikere. Da kan man kontrollere den opp-fatningen man har dannet seg på forhånd, og endelig få svar på sine konkrete spørs-mål.

Denne kvelden, som tok til med politiske spørsmål, ble fortsatt med en liten kammer-konsert av pianistinnen Shirin Kadiroff, og deretter fulgte den vanlige tedrikkingen og lotteriet.


Ludmila Arntsen, medlem av Russlands journalistforbund,
medlem av NRKS
Overs.: L-V. Oppedal

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK