Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

MIRA
Artikkel opprettet 19.06.2005

MIRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningskvinner, som arbeider for å bedre innvandrer- og flyktningskvinnenes levekår i Norge, inviterte til et nettverksseminar lørdag 9. april 2005 med diskusjoner rundt og innlegg om:

- Ny utlendingslov – til gagn for hvem?

- Pensjonsreformen – angrep på velferdsstaten?

Norsk-russisk kultursenter, representert av Raisa Cirkova, Natalia Jakobsen, Margareth Toften Roster og Maia Loftesnes, var tilstede på konferansen på Håndverkeren konferansesenter i Rosenkrantzgate 7 i Oslo.

Seminaret var todelt. Den første halvdelen med innlegg rundt den nye utlendingsloven. Etter åpning av Fakhra Salimi fikk vi et foredrag av statsviter Turid Heiberg ”Et innspill til debatten om utlendings- og statsborgerrettslovene – om rigiditet og balanse”. Hun berørte flere aktuelle temaer angående lovendringene, som stort sett dreier seg om tekniske oppdateringer av allerede velkjent materiale. Schengen-systemet kommer inn, sivile myndigheter tvinges til å foreta kontroller de ikke er kvalifisert til. Vi fikk også litt historikk fra utlendingsloven av 1956 – som ble praktisert veldig liberalt – til LO begynte å snakke om at dette var urovekkende: det begynte å komme for mange. Debatten i det norske samfunnet har fortsatt med justeringer og innstramninger og holdninger som springer ut fra hvor man er i makthierarkiet.

Senere fulgte et foredrag ved advokat Bente Roli, som ga oss et innblikk i den kjempejobben det er å sette seg inn i regelverket, hvordan bosettingstillatelsen har blitt en hemsko og hvordan Norge har utelatt innvandrerkvinner i kampen for likestilling. Deretter fulgte diskusjon med innlegg fra salen, lunsj og kulturinnslag med indisk dans før vi gikk over til

”Pensjonsreformen – angrep på velferdsstaten?”

Hanna Wozene Kvam var møteleder, og vi fikk høre om erfaringer fra England ved Solveig Francis fra Crossroads Women’s Centre i London. Hun mente at ting stort sett går i den samme forferdelige retningen hvor kvinner blir straffet for å være kvinner ved at mye av deres arbeid ikke blir verdsatt og at de også blir den tapende parten når det kommer til pensjonsordningene.

Vi fikk også et innblikk i de ekstremt tøffe kårene mange alenemødre opplever i England. Her har man også operert med pensjonsfond som ikke har vært tilstrekkelig beskyttet slik at tusenvis som trodde de hadde investert i en trygg alderdom, nå har tapt alt!

Etter spørsmål fra salen fulgte et innlegg av Bodil Christine Eriksen, medlem av Oslo SV og Initiativet Ansvarlig Pensjon: ”Fra alderstrygd til pensjonssparing – konsekvenser for kvinner og innvandrere”. Dette ble fulgt av et foredrag av Torstein Dahle, siviløkonom og høyskolelektor ved Høgskolen i Bergen, samt leder av RV. Etter pause og en ny diskusjon ruslet alle hjem – med litt mer informasjon og forhåpentligvis litt mer inspirasjon – for det er mye å jobbe med. Mye kan gjøres bedre.

God sommer!

Margareth Toften Rosterhttp://www.du-store-verden.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK