Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Annen Verdenskongress av russiske landsmenn
Artikkel opprettet 05.11.2006

Annen Verdenskongress for russiske landsmenn, bosatt i utlandet ble holdt 24-25. oktober 2006 i Det tauriske palass i Sankt Petersburg. På kongressen deltok 600 delegerte fra 78 land. Norge var representert ved to delegerte.

Betydningen av denne begivenheten ble særlig understreket ved at Russlands president, Vladimir Putin deltok på kongressen. I tillegg deltok representanter for parlamentets ledelse, en rekke ministre, representanter for religiøse konfesjoner, samt sjefer for Russlands store regioner. Kongressen fikk en omfattende dekning i media.

Målet for kongressen var å konsolidere landsmennene, å beskytte deres lovmessige krav og interesser, og å bevare utbredelsen av russisk språk og kultur.

Kongressens første arbeidsdag var viet et plenumsmøte, der den russiske ledelse og av delegasjonslederne for de land, hvor den russiske diaspora hadde størst betydning, sto fram.

Hoveddiskusjonen gjaldt de grunnleggende dokumentene: Det treårige programmet for arbeidet med landsmenn i utlandet (2006-2008), Det føderale, spesielle programmet: ”Det russiske språket” (2006-2010) og Statens program for medvirkning til frivillig tilbakeflytting til Russland av landsmenn, bosatt i utlandet.

I første halvdel av kongressens annen dag foregikk arbeidet i 6 seksjoner. Senere ble det holdt et plenumsmøte, vedtatt resolusjoner, og kongressen ble avsluttet.

Arbeidet i seksjonene omfattet disse emnene:

Seksjon 1: ”Grunnleggende former for bistand fra landsmenn under Program for arbeid med landsmenn i utlandet (2006-2008), spredning av programmer under Regjeringskommisjonen for saker vedrørende landsmenn i utlandet fra år 2007 til det ”tradisjonelle” (d.v.s. fjerne) utland”.

Seksjon 2: ”Realiseringen av Statens program for medvirkning til frivillig tilbakeflytting til Den russiske føderasjon av landsmenn, bosatt i utlandet”.

Seksjon 3: ”Det russiske kulturelle området, det russiske språket, russiskspråklige SMI og landsmenn i utlandet, Det føderale, spesielle programmet: ”Det russiske språket (2006-2010)””.

Seksjon 4: ”Landsmenn som borgere i bostedslandenes samfunn, spørsmål om konsolidering, dialog og samvirke med myndighetene”.

Seksjon 5: ”Støtte fra landsmenn i utlandet til russiske regioner, og mulighetene for å utvide den”.

Seksjon 6: ”Vern om rettighetene til landsmenn i utlandet”.

Undertegnede deltok i arbeidet i Seksjon 3, da disse emnene er mest i tråd med virksomheten i Norsk-russisk kultursenter. Det må nevnes at det var altfor mange som ønsket å stå fram, og tiden for arbeidet i seksjonen var temmelig begrenset. Ledelsen av seksjonen ga i første rekke ordet til lederne for de største delegasjonene, dermed ble det ingen anledning for meg. Etter avtale med seksjonens ledelse la jeg fram et skriftlig standpunkt. I dette beskrev jeg utførlig virksomheten i NRKS, de nye oppgavene som er oppstått i forbindelse med den stadig økende tilstrømningen av russere til Norge, samarbeidet med russiske, kulturelle organisasjoner, med det russiske kultursenteret i Danmark (T. Derbeneva), med norske organisasjoner, med Skolen for russisk språk og kultur i Oslo (Anastasia Darina) og med den russisk-språklige avisen i Bergen. Dessuten viste jeg til konkrete problemer, spesielt til mangelen på russisk undervisningslitteratur for barn, samt hovedproblemet: full anerkjennelse av russiske eksamenspapirer, og jeg ba om at kompetente organer i Den russiske føderasjon måtte starte en konstruktiv dialog med tilsvarende norske organer.

Raisa Cirkova

Oversatt av Leif-Victor Oppedal


http://www.aeroflot.ru/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK