Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Kim-konferansen
Artikkel opprettet 05.07.2005

REFERAT
Konferanse Minoritetenes stemme
27.-28. mai 2005
Organisert av KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Radison SAS Plaza Hotel, Oslo

NRKS ble representert av Raisa Cirkova, Nina Kristensen, Maia Loftesnes, Natalia Jakobsen, Margaret Toften Rosten.

Delegatene fra forskjellige innvandrerorganisasjoner i Norge, representanter fra statlige og humanitære organisasjoner som arbeider med innvandrings- og integreringsspørsmål, deltok i dette arrangementet.

Det ble diskutert spørsmål som innvandrere regner for å være de mest aktuelle for å få fart på integreringsarbeidet: Jobbmuligheter, godkjennelse av utenlandsk høyere utdannelse, innvandrerpolitikk, deltakelse i styringsorganer o.a. Det var både forelesninger og diskusjoner.
Diskusjoner pågikk også under gruppearbeidet der hver gruppe diskuterte et av emnene og kom med forslag til bedring av situasjonen.

Dag 2 møtte delegatene noen av landets ledende politikere – representanter fra alle de største politiske partiene i landet, og kunne høre deres synspunkter på de spørsmålene som ble diskutert på konferansen, og deretter stille spørsmål eller henvende seg direkte til de politikerne man ønsket å få svar fra. Dette var veldig interessant, og delegatenes engasjement var ekte og sterkt. Da NRKS’ representant tok ordet, snakket hun om de vanskelighetene som russiske kvinner møter her når de ønsker å få godkjent sin utdannelse i Russland/Sovjet, og understreket at Introduksjonsprogrammet burde gjelde ikke bare flyktninger, men også dem som kom til landet som følge av familiegjenforening. I motsatt fall vil dette føre til negative konsekvenser for kvinner og deres posisjon i familie- og arbeidslivet.
NRKS har også levert sine forslag og spørsmål til politikere skriftlig.


KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene har gjort en stor jobb i forbindelse med denne konferansen, og de har fortjent en stort TAKK for forberedelsen og gjennomføringen av dette arrangementet.

Maia Loftesneshttp://www.skedsmo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK