Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

MSRS HAR AVHOLDT KONFERANSE MED NYVALG
Artikkel opprettet 08.01.2009

Norsk-russisk kultursenter representert ved formannen Raisa Cirkova


MSRS, det internasjonale rådet for russisk landsmenn i utlandet, holdt i dagene 5.-6. desember 2008 sin tredje konferanse med nyvalg til styrende organer. Konferansen fant sted i biblioteket ”Russisk diaspora” i Moskva, der det også var satt opp en utstilling av fotografier, bøker og plakater fra de forskjellige land.. Til konferansen var det kommet delegater fra 114 av MSRS’ 122 medlemsorganisasjoner i 48 land. Ved åpningen 5. desember deltok også en rekke frivillige og statlige organisasjoner som støtter eller samarbeider med MSRS. Norsk-russisk kultursenter, som er medlem av MSRS, var representert ved sin formann Raisa Cirkova.

Konferansen ble åpnet av formannen i MSRS’ presidium P- P- Sjeremetjev. Han la også fram beretningen om det arbeidet MSRS har utført i perioden mellom sin 2. og 3. konferanse. I.J. Andrianov la fram revisjonsrapporten.

Under debatten tok delegatene opp en rekke problemer deres organisasjoner og MSRS som helhet står overfor i sin virksomhet. Særlig ble det påpekt at det er ikke er god nok samordning av virksomheten. Samtidig kom det positiv omtale av ledelsens og sekretariatets arbeid og av samarbeidet med Moskva byregjering.

Diskusjonen fortsatte dagen etter. Det ble vedtatt en uttalelse om det videre arbeidet og foretatt valt til de forskjellige styrende organer: 35 medlemmer av styret og et presidium på 13, valgt blant styremedlemmene.

Det ble sendt kondolanser til synoden i den russisk-ortodokse kirken i forbindelse med patriark Aleksej 2s død og – etter initiativ fra medlemsorganisasjonene i de baltiske land – en henvendelse til formannen i Europaparlamentet i forbindelse med de forestående valgene til dette parlamentet og lokale selvstyreorganer, ettersom myndighetene i Latvia og Estland ikke vil la ”ikke-statsborgere” som bor fast i disse landene få stemme.

P.P Sjeremetjev holdt avslutningstalen der han takket delegatene for deres innsats og ønsket lykke til i det videre arbeidet. Videre uttrykte han rådets takk til Moskva byregjering og andre organer for deres støtte til virksomheten.

Oversatt av Tore-Jarl Bielenberg

http://www.norskfolke.museum.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK