Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Høstseminaret
Artikkel opprettet 11.12.2008

NRKSs årlige høstseminar ”Norge-Russland: To land, to kulturer – en rikdom eller hindrng for integrasjon”, arrangert av Norsk-russisk kultursenter i Oslo den 1. november 2008 i NFFs og Fritt Ords lokaler.

Etter invitasjon fra NRKS deltok lederen for Rådet av russisktalende foreninger i Danmark, Tatjana Derbeneva, i seminaret. Foredraget til Derbeneva dreide seg om ”samarbeid mellom russiske frivillige organisasjoner i Skandinavia”.

Her følger Derbenjovas artikkel, som er publisert på hjemmeside til Rådet for russisktalende organisajoner i Danmark (under navn ”Konferanse i Oslo”:

Rådet vårt har samarbeidet med NRKS noen år. To av våre organisasjoner er medlemmer av Det internasjonale råd av russere i utlandet (MSRS).
Seminarene i Norge over disse temaene arbeider etter faste normer, og ethvert tema utarbeides omhyggelig. Ved seminarene deltar forfattere, oversettere, russisklærere, kulturarbeidere, som alle på en eller annen måte har en tilknytning til russisk kultur. Bidrag fra profesjonelle musikere med program hentet fra russisk og europeisk klassisk musikk er også en unnværlig del av disse seminarene.

I pausen mellom de to omfattende delene av programmet serveres det russiske retter, omsorgsfullt tilberedt av russiske kvinner, som er medlemmer av denne organisasjonen.

Det dansk-russiske teateret ”Dialog” var i Oslo for et år siden, etter invitasjon fra NRKS, med forestillingen ”Norsk ballade”. I jubileumsåret for den norske komponisten Edvard Grieg var denne forestillingen nettopp det man ønsket å se i Oslo, og salen var fullsatt. Pianisten Aleksandr Vaulin spilte musikk av Grieg i komponistens hjemland.

I Norge utgis tidsskriftet ”Sootetsjestvennik” - ”Landsmannen”, der NRKS bidrar aktiv med sine artikler. På sin side har den litterære organisasjonen i København, kalt ”Novyj Bereg” (Den nye bredd), vist stor interesse for dette tidskriftet og for NRKS.

Lederen for NRKS, Raisa Cirkova, er en meget foretaksom og interessant person. Ethvert tiltak som NRKS presenterer, forbereder hun omhyggelig og ansvarsfullt, og organisasjonen og dens medlemmer har et smidig og godt samarbeid.
Vi ser fram til et fortsatt samarbeid mellom våre to organisasjoner.

Tatiana Derbeneva, leder for Rådet for russisktalende organisajoner i Danmark, medlem av Styret i MSRS

(Oversatt av cand. mag. Trygve von Hirsch)
http://www.oslo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK