Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

FEMÅRSJUBILEUM I MSRS
Artikkel opprettet 10.11.2007

Det internasjonale råd for russiske landsmenn (MSRS) og Moskva bys regjering arrangerte 17-22 oktober 2007 Den internasjonale festival for russiske landsmenn i utlandet: "Russkaja Pesnja" - Den russiske sang.

MSRS er en unik organisasjon for millioner av landsmenn i utlandet. Den er virksom både i Russland og i de fleste av verdens land. Det deltok 450 utøvere og team fra 46 land på festivalen, som var tilegnet femårsjubileet for MSRS.

Festivalen ble åpnet 18. oktober kl. 18.00 i den vakre aulaen i Hovedbiblioteket ved Moskva Statsuniversitet av Moskvas viseordfører Juri Vitaljevitsj Rosljak og ordfører for MSRS' presidium grev Pjotr Petrovitsj Sjeremetjev. Til stede var også universite-tets rektor: akademiker V.A. Sadovintsjij, lærere og studenter, offentlige representan-ter for Moskva og Corps Diplomatique samt festivaldeltakere fra 46 land. De ble underholdt av utvalgte sceneartister fra Moskva, og av deltakere i festivalen.

Den 19. og 20. oktober var alle deltakerne i festivalen kunstnere og opptrådte for byens publikum på 11 scener og plasser i Moskva.

Under rammen av en veldedighetsaksjon: "Våre hjerter er hos dere" ble det 18. oktober åpnet en utstilling: "Kunstnere fra det russiske utland og fra Russland – til Moskvas barn". Åpningen fant sted i Det sentrale statsmuseum for Russlands samtidshistorie. Der var utstilt rundt 50 kunstverk fra bildende kunstnere og dessuten barnetegninger fra landsmenn i 16 land.

Kunstutstillingen var en av de første veldedighetsaksjoner organisert av MSRS i samvirke med Moskva bys regjering og Fondet til støtte og utvikling av internasjonale forbindelser "Nasledie" (Fedrearv).

Den 19. oktober ble det holdt et møte hos Moskvas ordfører med deltakelse av MSRS' ærespresident Ju. M. Luzhkov. Der ble diskutert ulike spørsmål: bygging av stabskvarter for MSRS, av Det internasjonale studenthus i Moskva, samt opprettel-sen av en rekke investeringsprosjekt av landsmenn i Russland og i utlandet.

Den 21. oktober ble Den første festival for russiske landsmenn i utlandet "Russkaja Pesnja" avsluttet i Unionshusets Kolonnesal. På avslutningskonserten var frammøtt representanter for for Utenriksdepartementet, for Moskva bys regjering, for uten-landske ambassader samt offentlige representanter for hovedstaden. Ved avslut-ningen av konserten ble det holdt en mottakelse på vegne av Moskvas ordfører Ju. M. Luzhkov.

I en sesjon 22. oktober under et møte i MSRS ble det opptatt 23 nye organisasjoner. Etter sesjonen er det i MSRS 110 organisasjoner fra 52 land. De mest aktive med-lemmene ble tildelt Minnemedaljen og MSRS' diplom. På samme dag ble det ved en høytidelig seremoni satt opp en minnestein ved Khodynsk-gaten, der det MSRS' fremtidige stabskvarter skal ligge.

Om ettermiddagen holdt MSRS' jubileumsmøte en aftensesjon hos Moskva's ordfører. P.P. Sjeremetjev takket Ju. M. Luzhkov for hans aktive deltakelse i den russiske diasporas liv og overrakte Moskvas ordfører MSRS' ærestegn "For innsats for samling av Den russiske verden Nr. 1" og deltakerne gav sin varme tilslutning. Det høytidelige møtet ble avsluttet i en mottakelse på vegne av Moskva's ordfører i Den røde sal i hotellet "Prezident otel'".

Den 23. oktober besøkte medlemmer av MSRS' ledelse Barnehuset i sanatorium, type nr. 48 Moskva by. Der deltok de i avslutningen av veldedighetsaksjonen: "Våre hjerter er hos dere". Barna fikk overrakt bilder og midler innkommet ved en salgsut-stilling 18. – 22. oktober i Det sentrale statsmuseum for Russlands samtidshistorie.

Ozmidova Oksana
Raisa Cirkova

Oversatt av L.V. Oppedal
http://www.skedsmo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK