Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Den Årlige konferanse for Oslo Arbeiderpartis kvinnebevegelse 4. februar 2006
Artikkel opprettet 24.03.2006

Norsk-russisk kultursenter, NRKS, har allerede lenge vært anerkjent av politiske og samfunnsmessige organisasjoner i Norge. Den 4. februar i år ble senterets styre invitert til Stortinget, til Den årlige kvinnekonferansen som er organisert av styret for Oslo Arbeiderpartis politiske kvinnebevegelse..

Møtet ble åpnet av et medlem fra skiforeningen, Karin Berg, som fortalte om grunnleggelsen og utviklingen av skiforeningen, og dessuten den fascinerende historien om de første sportskvinnene som prøvde seg som hoppere i stor bakke, og om deres uoppnåelige drøm om å hoppe i Holmenkollen.

Det er et paradoks, men skiforeningen har til denne dag ikke tillatt kvinner å hoppe i denne bakken. Ledelsen for kvinnebevegelsen arbeider målbevisst for dette, og håper at det vil bli mulig fra 2011.

På møtet var også invitert Meltem Safak Lundsten, som er nestleder i Ressurssentret til hjelp for innvandrerkvinner og flyktninger ”MiRa”, som er kjent for sin omfattende arbeid ikke bare i Norge, men i hele Skandinavia.

M. S. Lundsten holdt et innlegg om diskriminering av kvinner i Norge og problemer med vold som undertrykte kvinner og barn i hele verden opplever. Det moderne samfunn, ifølge Lundsten, må ta disse problemene alvorlig og løse dem på høyt politisk nivå. Unge kvinner må ikke bli offer for tradisjon i de landene, som de kommer fra.

Det neste innlegget på møtet var ved leder for NRKS, Raisa Cirkova, som på forespørsel fra leder for styret i kvinnebevegelsen Gro Tveit Anderssen, holdt et innlegg om aktivitetene til NRKS. I innlegget ble det fortalt om hvordan NRKS ble grunnlagt, om utviklingen i organisasjonen, og om integrasjon av russiske innvandrere i Norge. Tallet på disse har økt progressivt i de senere år. Hun opplyste også om den mangesidige bistand, som senteret yter. I vår registrerte aktivitet er det viktige prosjekter, blant annet et prosjekt under navnet ”Kvinner i konflikt. Hjelp til selvhjelp”, og hun fortalte om de tallrike problemene, som innvandrerkvinner fra Russland med barn blir konfrontert med. Det ble også understreket at NRKS også i tiden fremover forbereder seg på å aktivt hjelpe innvandrere fra Russland og fra land i den tidligere Sovjetunionen, til å bli integrert i det norske samfunnet. Senteret vil alltid være åpent for samarbeid med politiske og samfunnsmessige organisasjoner i Norge.

Det fjerde foredraget på møtet var ved nestleder i kvinnebevegelsen, Rupinder Bains, som berørte temaet ekteskap mellom nære slektninger. Bains hevdet at Norge burde gå inn på dette problemet med alvor og varsomhet, fordi det i landet bor et betydelig antall representanter for religioner som tillater slike ekteskap. Mange misbruker den ufullstendige norske lovgivningen til å inngå slike ekteskap for å få borett i Norge. Bains gikk inn for at det burde blir forbud mot ekteskap mellom nære slektninger.

Under møtet ble det lagt fram til behandling 12 forslag til endringer i lovtekster, utarbeidet av ulike grupper nedsatt av Arbeiderpartiet. Mest diskusjon var det om følgende: Lengre arbeidstid for barnehager, offisielt utarbeidet tillatelse for kvinner til å stille og hoppe i store hoppbakker, og forbud mot ekteskap mellom nære slektninger.
Deltakerne fra NRKS tok aktiv del i diskusjonen om lovendringene.

Nina Kristensen snakket om diskrimineringsproblemer, som innvandrere fra Russland støter på hva angår sosiale rettigheter, arbeid og godkjenning av høyere utdannelse fra Russland.

Til slutt takket styreleder i kvinnebevegelsen, Gro Tveit Anderssen, dem som hadde hatt ordet og spesielt representantene for NRKS.

Zhanna Furunes, styremedlem i NRKS, deltaker på Konferansen
(oversatt av Per Overrein)
http://www.ntl.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK