Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

NORGE-ARKTIKA-KONFERANSE
Artikkel opprettet 22.12.2010

Forbindelsene mellom Norge og Den russiske føderasjon utvikler seg stadig til fordel for begge parter. Som et ledd i dette omfattende arbeidet vil det i 2011 bli holdt en felles jubilejumsmarkering av Lomonosov og Nansen. På en presseorientering i Oslo 17. desember la en rekke fremtredende representanter for arrangørene og de to lands myndigheter frem programmet, som for en stor del vil bli avviklet på Universitetet i Tromsø. Fra Russlands ambassade kom rådgiver Vladimir Isupov og fra det norske utenriksdepartementet Ole Horpestad og Olav Nils Thue, som fortalte om de forskjellige tiltakene. Fra Norsk-russisk kultursenter møtte senterets leder Raisa Cirkova, som orienterte om det arbeidet Norsk-russisk kultursenter utfører i Norge og de internasjonale og bilaterale forbindelsene NRKS har utviklet.

Etter presseorienteringen sendte det russiske telegrambyrået ITAR-TASS ut følgende pressemelding.

Den femte internasjonale konferansen ”Arktiske grenser” i Norge vil være viet jubileene for Lomonosov og Nansen

Oslo, 17. desember/korr. ITAR-TASS Anatolij Naydionov/

Det er vedtatt at den femte internasjonale konferansen ”Arktiske grenser” i Norge skal vies til 300-årsjubileet for en av den russiske vitenskapens grunnleggere, Mikhail Lomonosov, og 150-årsjubileet for den norske polarforskeren Fridtjof Nansen. ”Dette gjenspeiler den nye etappen av tilnærmingen i de russisk-norske forbindelsene, som har dype historiske røtter,” uttaler organisatorene, som på en pressekonferanse i Oslo i dag la fram en plan for arrangementene som skal finne sted i Tromsø 23.-28. januar 2011.

”Disse konferansene er allerede blitt et viktig møtested for det vitenskapelige, økonomiske, kulturelle og politiske arktiske fellesskapet,” sier lederen for organisasjonskomiteen, Salve Dale. Han forteller at målet for tiltakene nå som før er ”å fremme den fredelige tilnærmingen i nord og her sikre en stabil utvikling for kommende generasjoner”.

Ifølge organisatorene er det allerede bekreftet at det vil komme deltakere fra alle landene i regionen. Denne gangen vil det bli en særlig bred representasjonen fra russisk side. En representant for Den russiske føderasjonen ambassade i Norge, Vladimir Isupov, framholdt at ”Russland legger stor vekt på slike møter”, som vekker seg stadig større interesse i lys av avtalen om delelinjen for havområdene i Barentshavet og Nordishavet som nylig ble undertegnet med Norge, og intensiveringen av de tosidige forbindelsene i sin alminnelighet.

Konferansen, som vil finne sted i Nord-Norge, vil som tradisjonen tilsier bli åpnet av Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre. Under de påfølgende plenarmøtene og i arbeidsgruppene vil forskere, politikere og representanter for kultur- og næringsliv drøfte de viktigste problemene og perspektivene for utviklingen i Arktis.

I forbindelse med jubileene for Lomonosov og Nansen er det planlagt et eget seminar og en historisk utstilling. Guvernøren for Arkhangelskområdet, som var hjemstedet til den store russiske forskeren, Ilja Mikhaltsjuk, har allerede tilsagt sin deltakelse i sesjonens arbeid.http://www.kulturrad.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK