Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

MSRS’ ANDRE KONFERANSE
Artikkel opprettet 23.06.2005

21. mai 2005, lørdag

Den andre konferansen til Det internasjonale rådet for utenlandsboende landsmenn fant sted i paviljongen ”Moskva” i Det allrussiske utstillingssenteret 19.-20. mai 2005. 49 frivillige organisasjoner og foreninger fra 32 land deltok i konferansen.

Formann av presidiet i MSRS’ styre greve P.P. Sjeremetev holdt en åpningstale på plenarmøtet 19. mai. Leder av den tverrdepartementale kommisjonen for utenlandsboende landsmenn L.I. Sjvetsova hilste møtedeltakerne velkommen på vegne av Moskva-ordfører J.M. Luzjkov. Viseutenriksminister J.V. Fedotov orienterte om arbeidet med utenlandsboende landsmenn på sentralt nivå.

Det ble på møtet understreket at det er nødvendig med en aktiv støtte til utvikling og bevaring av russisk språk og kultur utenfor Russlands grenser, samt å forbedre undervisningen på russisk og å yte allsidig rettshjelp til landsmenn i det nære og fjerne, tradisjonelle, utland.
I forbindelse med konferansen ble det åpnet en utstilling ”Moskva – til russiske landsmenn i utlandet – 2005” med informasjon om støtten til landsmenn i utlandet fra Moskva byregjering. Standene fortalte om landsmennenes organisasjoner og samarbeidsformer med den russiske hovedstaden.

Rapporten om MSRS’ arbeid i 2004-2005 og rapporten til kontroll- og revisjonsutvalget ble behandlet på møtet 20.mai. 1. nestformann av presidiet i MSRS V.L. Kvint (USA, New York) informerte deltakerne om organisasjonens internasjonale arbeid i perioden. Rapporten til revisjonsutvalget ble lest opp av I.J. Adrianov (Ukraina, Ismail), medlem av utvalget.

Konferansen behandlet og vedtok endringer til MSRS’ vedtekter.
Konferansen behandlet også MSRS’ deltakelse i forberedelser til Den andre verdensomfattende kongress av utenlandsboende landsmenn i 2005 og i De første verdensomfattende idrettsleker for russiske landsmenn i 2006.

Innlederne viste et oppriktig engasjement i Rådets arbeid. Det oppstod en livlig debatt om retninger og former for MSRS’ fremtidige virksomhet og videre kontakt mellom landsmenn i det nære og tradisjonelle utland.
Konferansen vedtok appeller til president V.V. Putin og utenriksminister S.V. Lavrov som leder Regjeringskommisjonen for kontakt med utenlandsboende landsmenn. Konferansen vedtok en resolusjon.

Natalja ZJUKOVA
Informasjonssenteret til Rossijane-stiftelsen

2 bemyndigede representanter for Norsk-russisk kultursenter i MSRS, Raisa Cirkova og Nina Christensen, deltok i den andre konferansen til MSRS.

Cirkova fortalte i sitt innlegg om de viktigste tiltakene i regi av Senteret i den senere tid og understreket viktigheten av samarbeid med russiske og norske etater og organisasjoner.

Formann av presidiet i MSRS’ styre greve P.P. Sjeremetev overrakte Cirkova en attest som bekreftelse på NRKS’ medlemskap i MSRS.

Raisa Cirkova
http://www.ntl.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK