Norsk-russisk kultursenter
Om NRKS Arkiv Galleri Linker  


     

Tiltak og arrangementer i NRKS - høst 2016.
Artikkel opprettet 23.09.2016

6. september 2016 kl. 18.00. Konsert. Unge talenter fra Moskva
under ledelse av Valeria Blok Frogner Menighetshus Schafteløkken.
Arrangør NRKSs norsk-russisk fondsstyre.

30. september 2016 - Møte om arbeidsmuligheter på arbeidsmarkedet.
Foredragsholder Kirsten Rytter, leder for kommunal del av NAV.
Sagene-kontoret.

7. oktober 2016 kl.18.00 Kulturarrangement med konsert av
russiske, ukrainske og italienske kunstnerer. Samarbeids prosjekt.
Frogner Menighetshus Schafteløkke

26. oktober 2016 kl. 18.00. Helserelatert kvelds seminar ledes av
doktor Med. Galina Sokolova.

28. oktober 2016 - Møte om barnevern, i samarbeid med SAIFF,
Sagene.

5. november 2016, kl. 9.30 . Årets høstseminar «NORGE-RUSSLAND:
TO LAND – TO VERDENER?» Fremste russiske og norske eksperter innen
emne deltar. Møtelokale Fritt Ord, Uranienborgvn 1. Arrangør
NRKSs fondsstyre.

12. november 2016 - Møte om flerspråklighet for barn. Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring vil bidra med foredragsholder.

22. november 2016 - Litteraturkveld "Fra Leo Tolstoj til Alexander
Dugin og tilbake til Tolstoj". Ledes av Ole Harald Dahl.

4. desember 2016, kl.13.00. Stor Julefest for barn på IKM,
Tøyenbekken 5. Oslo

13 desember 2016, kl 18.00 . Julefest for voksne . Konsert og
julebord med norsk og russisk julemat. Frogner Menighetshus
Schafteløkken, Oslo

Andre tiltak:

03. september 2016 - Barneprosjektet med undervisning av barn i to
grupper 4-6 år, og 7-12 år vil fortsette 12 ganger (på lørdager)
Undervisningsleder: Barnepedagog Yrina Serbina. Lokale blir Unity
Møllergaten 23, Oslo.

13. september 2016 - kurset Norge -mitt nye land i lokalene i
Motsfeldsgate 1, Oslo

7. september 2016 - Kurs i russisk i regi av NRKS vil bli en del
av vårt program.
Russisk pedagog Marina Khakhanova. Det foregår i SAIFs lokaler på
Sagene.
(Forkortet versjon)
Les mer..

 


Share |
Tiltak og arrangementer i NRKS - vår 2016.
Artikkel opprettet 24.07.2016

18. mars 2016 kl. 19.00 Kонцерт "Faith in Folk" Skuret Bar og
scene , Oslo

12.april 2016 kl. 18.30 Frogner Menighetshus Schafteløkken.
Kulturkveld: Caroline Serck-Hanssen: "Mikhail Nesterov - maleren
som visualiserte 'Det hellige Russland'. Foredrag og fremvisning
av bilder. Kor fra Russisk ortodoks kirke i Oslo under ledelse av
Sergej Poljakov.

24. april 2016, kl. 16.00 og 18.00 Litteraturhuset, OSLO: Russisk
teater fra Moldova, premiere “LØVUSHKA” A. KRYM

9. mai 2016, kl. 10.00 Seremonien av nedlegging av kranser på
monumentet over sovjetiske krigere som falt i Norge under Den
store fedrelandskrigen i 1941–1945 på Vestre Gravlund
9.mai 2016 kl 18.00. Flott festkonsert som er viet seiersdagen i
Annen verdenskrig:
1. Barnas program: sanger, dikt, videoklipp
2. Prisvinner ved internasjonale festivaler sangerinne Natalija
Sofijskaja
3. Fortjent kulturarbeider av Ukraina Anna Sandvik (sopran)
og Geala Solhaug (piano). Ved mange numre vises videobilder

21.05 kl. 19.00 Konsert. Pianisten Ekaterina Mechetina fra Moskva
spilte i Lindemansalen, Norges Musikkhøyskolen

2 juli 2016. Utflukt til Drøbak med båt. Besøk av Avistegnernes
hus med skarpe og morsomme kommentarer til aktuelle hendinger
gjennom tidene, samt besøk av det berømte Julehuset, som selger
juleartikler hele året som den eneste i hele verden.

6. juli 2016 kl 14.00 1. Balkong / Konsert. Den Norske Opera &
Ballet, Oslo

12. juli 2016 Tur til Høvik for å se på Astrup-utstilling

Andre tiltak:
Våren 2016 var det barneklubb, 12 lørdager. 


Share |
http://www.skedsmo.kommune.no/
   
© Norsk-russisk kultursenter   Web: Roy Carstensen. Oppdatert: 08.04.2018
Norsk-russisk.no bruker cookies for å huske ditt språkvalg på websiden.
Klikk på norsk eller russisk flagg i hjørnene for å velge språk.
OK